SBITRAINEE.567_ENG.HEG.001_SUBMISSION_WEEK5

TRỞ VỀ VỚI ĐIỂM XUẤT PHÁT – MỘT BƯỚC NGOẶC MỚI.

Học một cách thông minh.

Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi sống trong thời đại công nghệ mới.

Chỉ với chiếc Ipad mới mua, niềm vui được khám phá của tôi được đáp ứng chỉ với những ứng dụng, nó cho tôi những thông tin cần thiết trong tíc tắc.

Chẳng hạn như, khi tôi đang thực hiện nghiên cứu của mình về 3 nhà kinh tế học trong thời đại của chúng ta – Marx, Hayek và Keynes. Tôi có thể có được cái nhìn toàn cảnh về cuộc đời và sự nghiệp của họ chỉ trong vài giờ khi xem những thước phim trên Youtube.

Để hiểu rõ hơn về Marx và những tác phẩm của ông ta, tôi đã tìm thấy một loạt khoá học mở bởi Đại học Yale về lý thuyết phản biện theo trường phái Frankfurt dẫn đến việc khám phá không những về Marx, Engles và hệ tư tưởng mà còn về Theodor Adorno, Walter Benjamin, Bloch và cộng sự. Những bài giảng của Giáo sư David Harley về Đọc thuyết tư bản của Marx (“Das Kapital”) qua 25 đoạn phim của từng buổi giảng cho phép đọc thấu những nội dung của cuốn sách này, nó tạo ra một tác động mạnh mẽ đến thế giới của chúng ta ngày nay.

Đối với những sinh viên nói tiếng Pháp, một vài tài liệu về tư tưởng của Marx bằng tiếng Pháp có thế hữu ích cho các bạn, ví dụ như  “La pensée de Karl Marx” par Henri Pena-Ruiz, Professor at The Institut d’études politiques (IEP) de Paris hoặc là “Marx penseur du matérialisme historique, critique du capitalisme par Yvon Quiniou”, ngoài ra còn có “Les Théoriciens de l’économie” on “Karl Marx et sa vision de la crise”, tác phẩm mà được cả thế giới khám phá lại trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu, một hiện tượng mà ông đã dự báo trong các tác phẩm của mình là “Das Kapital” khoảng 200 năm về trước.

Về ông Federick Hayek, người thắng giải Nobel, với loạt công trình “Les Théoriciens de l’économie”, đã giúp ông được xem như một trong những nhà kinh tế có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, đã truyền cảm hứng cho những chính sách của Margaret Thatcher và Ronald Reagan. Lý thuyết của ông về Chủ nghĩa tự do cũng đã ảnh hưởng đến nhiều nhà tư tưởng và  nhiều nhà kinh tế học khác như:  Karl Popper, Konrad Lorenz, Milton Friedman, tôi chỉ là trích dẫn những nhân vật tiêu biểu.

Với cá nhân tôi, loạt bài của John Maynard Keynes, cha đẻ của trường phái học thuyết Keynes về tư tưởng là đóng góp nhiều ý nghĩa to lớn nhất. Trên thực tế, quan điểm của Keynes trong ngắn hạn đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái, sản lượng của nền kinh tế bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tác động của tổng cầu (tổng chi tiêu của nền kinh tế), và đường tổng cầu này không nhất thiết phải bằng với năng suất của nền kinh tế, thay vào đó, tổng cầu bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố: hành vi mua sắm, tăng giảm sản lượng, lao động và lạm phát. Do vậy, sự tham gia của chính phủ để tránh tình trạng nền kinh tế bị mất kiểm soát.

Bạn có thể tìm thấy thông tin của những nhà kinh tế vĩ đại này bằng việc theo dõi những băng ghi âm của những cuốn sách có trên audible.com. Hãy tìm theo đường dẫn dưới đây:

http://sbitrainingsolutions.blogspot.ch/2014/07/the-great-economists-of-modern-times.html.

Như thế là đủ để tư duy trong ngày hôm nay rồi,

Hẹn gặp nhau lần sau,

Anita H.

Nguồn: https://www.linkedin.com/today/post/article/20140829113002-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s